5วิธีเรียนให้เข้าใจเนื้อหาจริงๆ

5วิธีเรียนให้เข้าใจเนื้อหาจริงๆ

5วิธีเรียนให้เข้าใจเนื้อหาจริงๆ

ในบทความหลายๆ บทความที่เกี่ยวกับการแนะนำวิธีการเรียนให้ได้ผลนั้น มักจะมีการแนะนำขั้นตอนที่ให้เราทำความเข้าใจกับเนื้อหาจริงๆ แต่หลายๆ คนก็สงสัยกันว่าการทำความเข้าใจกับเนื้อหาจริงๆ นั้นทำอย่างไร สำหรับบทความนี้เราจะมาแนะนำ วิธีการเรียนให้เข้าใจเนื้อหาจริงๆ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเรียนให้มีความสำเร็จมากขึ้น โดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้ครับ

  1. อ่านหนังสือก่อนเข้าชั้นเรียน เป็นวิธีในการสร้างความคุ้นเคยกับเนื้อหาเป็นอันดับแรกๆ ที่น้องๆ สามารถทำได้ก่อนการเรียนเนื้อหาบทนั้นๆ จริงๆ ทั้งนี้เมื่อน้องๆ นั้นอ่านเนื้อหาเอาไว้ก่อนแล้ว เวลาครู หรือติวเตอร์ เข้ามาสอนในเนื้อหานั้นๆ น้องๆ จะรู้สึกว่าเรานั้นสามารถที่จะเข้าใจเนื้อหาได้อย่างดี นั่นก็เพราะน้องๆ นั้นอ่านเพื่อสร้างความคุ้นเคยมาก่อนแล้วนั่นเอง นอกจากนั้นหากเป็นบทเรียนที่ไม่ยากเกินไป น้องๆ อาจจะเข้าใจไปก่อนเลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องรอครูสอนต่อเลยก็ได้
  2. อย่าขาด ให้เข้าเรียนทุกวิชา และต้องตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพราะการมีสมาธิในการเรียนนั้นจะช่วยให้น้องๆ สามารถจับทิศทางของเนื้อหาในวิชานั้นๆ ได้นอกจากนั้นแล้ว การตั้งใจฟังอาจารย์สอน ยังจะช่วยให้น้องๆ นั้น ได้รับเทคนิคและเคล็ดลับดีๆ ในการเรียน และการทำข้อสอบอีกด้วย ซึ่งจะช่วยน้องๆ ได้อย่างมากเลยทีเดียวครับ
  3. อย่าลืมถามอาจารย์ หรือติวเตอร์ทุกครั้ง ที่มีเรื่องที่ไม่เข้าใจ เพราะว่าการปล่อยให้ความไม่เข้าใจเกิดขึ้นกับเนื้อหา แม้เพียงส่วนเดียวก็จะทำให้น้องๆ นั้นเกิดความคลาดเคลื่อนในเรื่องของการเข้าใจหลักวิชาไปได้ ดังนั้นหากน้องๆ มีความสงสัย หรือเกิดความไม่เข้าใจระหว่างการเรียน ควรสอบถามอาจารย์ หรือติวเตอร์ผู้สอนโดยตรง ไม่ควรเก็บไว้ เพราะบางทีเรื่องที่น้องๆ ไม่เข้าใจนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องใช้ทำความเขช้าใจ ในเนื้อหาบทถัดไปก็ได้
  4. ไม่ควรเน้นการท่องจำเนื้อหาที่ครู หรือติวเตอร์สอน แต่ให้ทำความเข้าใจ ด้วยวิธีการที่บอกไปแล้ว 3 วิธี นอกจากนั้นแล้ว น้องๆ ก็ควรที่จะมีการสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนมาให้อยู่ในรูปของ Short Note สำหรับการนำมาอ่านทบทวนในภายหลัง จะช่วยให้น้องๆ เข้าใจเนื้อหาของวิชาได้มากขึ้น สำหรับเทคนิคการจดเลคเชอร์นั้น น้องๆ อาจจะลองจดแบบแบ่งหมวดหมู่ หรือแบ่งตามบท (และจดเฉพาะส่วนสำคัญ) จะช่วยให้น้องๆ นั้นสามารถหยิบมาอ่านทบทวนได้ง่าย และเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง
  5. หมั่นทำแบบฝึกหัด หรือทำโจทย์ทุกครั้งหลังการเรียนจบเนื้อหาใน 1 บท เพราะการทำโจทย์จะเป็นการกระตุ้นให้น้องๆ นั้นสามารถหยิบเอาเนื้อหาจากบทเรียนมาใช้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของสมอง ทำให้จำได้ดีขึ้น ไม่ลืมง่ายครับ