5เทคนิคการจำบทเรียนยาวๆ โดยใช้เวลาสั้นๆ

5เทคนิคการจำบทเรียนยาวๆ โดยใช้เวลาสั้นๆ

5เทคนิคการจำบทเรียนยาวๆ โดยใช้เวลาสั้นๆ

สำหรับน้องๆ ที่เตรียมตัวสอบไม่ว่าจะเป็นการสอบอะไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่น้องๆ มักจะพบและเป็นปัญหาสำคัญในการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบ นั่นก็คือมักจะจำเนื้อหาบทเรียนที่ใช้สอบ ซึ่งมีจำนวนมากๆ ไม่ได้ ดังนั้นบทความนี้เราจะมาแนะนำ เคล็ดลับง่ายๆ ในการจำข้อมูลจำนวนมากๆ ในเวลาอันสั้น ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้อ่านหนังสือเตรียมสอบครับ โดยมีหลักในการฝึก ดังต่อไปนี้

  1. ควรแบ่งข้อมูลออกเป็นข้อมูลสั้นๆ พูดง่ายๆ ก็คือการแบ่งซอยข้อมูลออกเป็นชิ้นเล็กๆ ที่ง่ายต่อการจำมากกว่าการอ่านข้อมูลก้อนใหญ่ในคราวเดียว โดยอาจจะแบ่งข้อมูลใน 1 หน้าออกเป็นย่อหน้าย่อยๆ ที่พอจะอ่านได้ง่ายแล้วค่อยอ่านช้าๆ เพื่อย่อยข้อมูลในย่อหน้านั้นๆ ทำแบบนี้เราจะสามารถจดจำเนื้อหาของที่เราแบ่งไว้อ่านเป็นส่วนย่อยๆ ได้ง่ายกว่าการจำแบบก้อนใหญ่ๆ ครับ
  2. การอ่านทบทวนเนื้อหาซ้ำๆ 2-3 รอบก่อนที่จะผ่านไป ข้อนี้ต่อเนื่องจากข้อที่แล้ว โดยหลังการแบ่งข้อมูลก้อนใหญ่ ออกเป็นส่วนย่อยๆ แล้ว เราจะได้เนื้อหาที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจมา แล้วให้เราอ่านข้อมูลนั้นซ้ำๆไปมา 2-6 รอบ เพื่อให้สมองได้สร้างความคุ้นเคยกับข้อมูลในย่อนหน้านั้นๆ ทำแบบนี้เป็นประจำ กับวิชาที่มีเนื้อหาเยอะๆ จะช่วยให้เรานั้นอ่านเข้าใจได้ง่ายและเร็วขึ้นครับ
  3. ทำลำดับความสำคัญ ของเนื้อหา ก่อนและหลัง โดยเป็นอีกหนึ่งข้อที่ทำต่อเนื่องจากข้อ 1 หลังการแบ่งข้อมูลขนาดใหญ่ออกเป็นเนื้อหาย่อยๆ ที่ง่ายต่อการอ่านแล้ว ก็ให้เรานั้นทำการจตัดลำดับข้อมูล ที่ต้องอ่านก่อนและอ่านหลัง โดยอาจจะเขียนเป็นเลขเอาไว้ด้านหน้าย่อหน้านั้นๆ จากนั้นก็เรียงลำดับการอ่านตามข้อมูลที่ได้แบ่งเอาไว้ ด้วยเทคนิคการอ่านซ้ำไปมา 2-3 รอบในข้อ 2 จะช่วยให้สมองนั้นมองเห็นภาพรวมของเนื้อหา และจดจำเนื้อหาได้ดีมากขึ้น
  4. อ่านออกเสียง ของเนื้อหานั้นๆ โดยหลังจากการแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนย่อยๆ ในข้อ 1 แล้ว ให้เราทำการอ่านด้วยการอ่านออกเสียงของเนื้อหาที่แบ่งไว้นั้นประมาณ 2-3 รอบ จะช่วยทำให้สมองที่ได้ยินเสียงที่เราอ่าน ประมวลผลในการฟังคำที่อ่านออกมาแล้วทำให้จำได้ดีมากขึ้น
  5. อย่าไปเร็วมากนัก สำหรับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอน ต่อเนื่องจาก ข้อ 1 เช่นกัน คือหลังการแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนย่อยๆ แล้ว ให้เราทำการอ่านจนเข้าใจเนื้อหา ในส่วนแรกก่อน โดนเน้นอ่านให้จำได้อย่างถ่องแท้ จากนั้นค่อยเลื่อนไปยังข้อมูลส่วนอื่นๆ วิธีนี้จะช่วยทำให้ เราสามารถที่จะจดจำเนื้อหาของบทเรียนที่ต้องการจำได้ดีมากขึ้น เพราะเนื้อหาจะไม่สับสนกันเหมือนการรีบอ่านรีบข้าม