5เทคนิคการทบทวนเนื้อหาวิชาเรียนที่มีประสิทธิภาพ

5เทคนิคการทบทวนเนื้อหาวิชาเรียนที่มีประสิทธิภาพ

5เทคนิคการทบทวนเนื้อหาวิชาเรียนที่มีประสิทธิภาพ

สำหรับการเรียนและการเตรียมตัวสอบให้มีประสิทธิภาพนั้น สิ่งหนึ่งที่เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ ก็คื่อหลักของการทบทวนเนื้อหาให้เข้าใจอยู่เสมอ ดังนั้น บทความนี้เราจะเอาวิธีการทบทวนเนื้อหาที่ได้ผลมาฝากกับครับ ซึ่งหากน้องๆ สามารถที่จะปรับไปใช้ได้แล้ว เชื่อว่าการอ่านหนังสือนั้นจะได้รับประโยชน์เต็มที่กว่าที่เป็นอยู่ครับ สำหรับหลักในการทบทวนนั้น แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังต่อไปนี้

  1. ระดับแรก จะเป็นการทบทวนหลังการเรียน หรือการอ่านเสร็จใหม่ๆ ไป 15 นาที โดยการทบทวนในขั้นนี้ มีหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการปิดหนังสือ แล้วสรุปเนื้อหาจากที่เราเข้าใจ อาจจะเป็นการจดใส่สมุดโน้ต หรือการท่องออกมาปากเปล่าก็ได้ และอีกวิธีหนึ่งที่ใช้งานได้ดีก็คือ การอธิปรายเนื้อหาที่เพิ่งเรียนไปกับเพื่อนๆ ซึ่งนอกจากจะเป็นการกระตุ้นให้สมองจดจำเนื้อหาวิชาได้ดีแล้ว ยังเป็นการช่วยกันอธิบายและแก้ไขเนื้อหาส่วนที่มีความผิดพลาดครับ
  2. ระดับที่ 2 เป็นระดับที่น้องๆ สามารถทบทวนได้อีกครั้ง เมื่อกลับไปถึงบ้าน (แนะนำให้รีบทบทวนเนื้อหาทั้งหมด ที่เรียนมา หรืออ่านมาในวันนั้น ถายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เรียนจบ เพราะหากทิ้งระยะไว้จะไม่สามารถทบทวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ) โดยการทบทวนให้ทบทวนประมาณ 10 นาทีก่อนนอน จะช่วยให้จำเนื้อหาได้ดี สำหรับวิธีการทบทวน อาจจะเอาเนื้อหาที่สรุปไว้แล้วมาอ่านทวนซ้ำอีกครั้ง หรือจะลองท่องปากเปล่าเพื่อทดสอบดูว่าเราจำได้มากน้อยแค่ไหน เป็นต้น
  3. ระดับที่ 3 เป็นระดับที่มีความ Advance ขึ้นมาหน่อย เพราะว่าจะเป็นการทบทวนหลังการเรียนเนื้อหาใดๆ มาแล้ว 1 สัปดาห์ โดยใช้วิธีการทบทวนแบบเดียวกับข้อ (2) โดยการจุดโน้ต ย่อตามความเข้าใจ แล้วนำมาอ่านทบทวนก่อนนอนประมาณ 10-15 นาที หรือจะใช้วิธีการท่องแบบปากเปล่าก็ได้ อย่างไรก็ตาม น้องๆ สามารถเพิ่มวิธีการทบทวนด้ดวยการนำเอาโจทย์มาทำเพิ่มด้วยก็ได้ จะทำให้จำได้ดีมากขึ้น
  4. ระดับที่ 4 เป็นระดับของการทบทวน ที่ให้ทบทวนเนื้อหาหลังการเรียนเนื้อหา 1 เดือน โดยการนำเอาโน้ต ที่ทการจดเอาไว้ มาท่อง และทบทวนอีกครั้งก่อนนอนประมาณ 10-15 นาที รอบนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นการทบทวนตอนเช้าหลังตื่นนอนแทนก็ได้เป็นการโปรแกรมสมองให้จำได้ดีมากขึ้นนั่นเอง
  5. ระดับ ที่ 5 เป็นระดับสุดท้าย เป็นขั้นตอนทบทวนเนื้อหาอีกครั้ง หลังการอ่านหนังสือหรือเรียน ด้วยวิธีการในข้อ 1-4 ระยะเวลาการทบทวนคือ 10 นาทีก่อนนอน และ 10 นาทีก่อนสอบครับ

หากใช้วิธีการดังกล่าว น้องๆ จะพบได้ว่า น้องๆ สามารถจำเนื้อหาของบทเรียนได้ดีกว่าการทบทวนแบบธรรมดาครับ วิธีการนี้เหมาะกับน้องๆ ที่กำลังเตรียมสอบ หรือมีเวลาจำกัด อย่างไรก็ตามการทบทวนเนื้อหาแต่เนิ่นๆ จะช่วยให้สมองนั้นจดจำเนื้อหาได้ดีเช่นกัน