5เทคนิคการฝึกอ่านเร็ว Reading Speed

5เทคนิคการฝึกอ่านเร็ว Reading Speed

5เทคนิคการฝึกอ่านเร็ว Reading Speed

สำหรับทักษะการอ่านภาษาอังกฤษนั้น ก็อย่างที่รู้ๆ กันว่าเป็นทักษะที่มีความสำคัญ และจำเป็นในการฝึก สำหรับการอ่านสื่อต่างๆ ในภาษาอังกฤษ ตลอดจนจำเป็นต่อการทำข้อสอบ ในการสอบเข้าโรงเรียน สถาบัน หรือการสอบวัดความรู้ต่างๆ สำหรับบทความนี้เราจะมาแนะนำ เทคนิคการฝึกอ่านให้เร็ว เพื่อช่วยในการเข้าใจเนื้อหาได้เร็วมากขึ้น มาฝากกันครับ

  1. พยายามอย่าอ่านออกเสียง เพราะการอ่านออกเสียงนั้นปากเราจะต้องมีการขยับไปตามคำหรือประโยค ซึ่งกระบวนการนี้มักจะต้องมีการผ่านการ Process จากสมองหลายขั้นตอนก่อนจะสามารถอ่านออกมาเป็นเสียงตามคำ หรือประโยคได้ ดังนั้นควรอ่านข้อความหรือเนื้อหาภาษาอังกฤษแบบในใจ ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนการอ่านลง และทำให้อ่านเนื้อหาได้เร็วมากขึ้นครับ
  2. การอ่านแบบใช้นิ้วมือหรือดินสอ/ปากกา ชี้ตามสายตาไปด้วย วิธีนี้จะช่วยกระตุ้นให้สมองนั้นสามารถอ่านได้แบบเพิ่มสปีด เพราะว่าจะมีการมองและอ่านตามคำที่ชี้ไปโดยอัตโนมัติ วิธีการก็คือการใช้นิ้วมือ หรือปากกา หรือดินสอ ชิ้ที่เนื้อหาที่กำลังอ่านยจากนั้นลากปากกาช้าๆ แล้วใช้สายตามองต่าง พร้อมกับการอ่านคำที่ชี้ไปในใจ เมื่ออ่านวิธีนี้คล่องแล้วให้เพิ่มสปีดความเร็วของนิ้วมือ ฝึกบ่อยๆจะช่วยให้เราสามารถอ่านได้เร็วมากขึ้นครับ
  3. การเน้นอ่านกลุ่มคำ แทนที่จะอ่านทีละคำ เป็นอีกวิธีหนึ่ง ที่ช่วยในการเพิ่มสปีดการอ่าน เพราะการอ่านทีละคำนั้นจะเป็นการอ่านที่สิ้นเปลืองเวลาในการอ่านอย่างมาก ดังนั้นลองปรับเปลี่ยนจากอ่านทีละคำ มาเน้นมองอ่านเป็นกลุ่มคำ หรือประโยคสั้นๆ แทน ทำเป็นประจำ จะช่วยให้เราเข้าใจประโยคของเนื้อหานั้นๆ ได้เร็วมากขึ้นกว่าการอ่านทีละคำแบบธรรมดาๆ
  4. ใช้เทคนิคในการจำภาพ เพื่อการอ่านที่เร็วมากขึ้น เพราะว่าจริงๆ แล้วสมองของเรานั้นใช้หลักในการจำภาพของอักษร ในภาษาต่างๆ โดยมีการศึกษาจากต่างประเทศ พบว่าแม้จะเปลี่ยนตำแหน่งของสระ และวรรณยุกต์ สมองของเราที่ได้มีการจดจำรูปแบบของคำหรือประโยคดีอยู่แล้วก็จะสามารถอ่านได้ดี เช่น “ปะรเทศทไย ปะรเทศองักษฤ” ที่แม้จะสลับอักษร สระ และวรรณยุกต์ แต่เราก็อ่านได้ว่า ประเทศไทย ประเทศอังกฤษ อยู่ดี
  5. ใช้เทคนิคกึ่งกลางบรรทัดแล้วเลื่อนลงในแนวดิ่ง หมายถึงการแบ่งประโยคออกตามสายตา โดยมองที่จุดกึ่งกลางของประโยค จากนั้นกวาดสายตาไปทั้งสองด้านของประโยคในเนื้อหา (ตอนแรกทำช้าๆ ก่อน จากนั้นเพิ่มความเร็วขึ้น) ก็จะช่วยให้เรามองภาพรวมของประโยค และพัฒนาทักษะด้านการอ่าน ให้เราอ่านได้เร็วมากขึ้นครับ