5เทคนิคการเรียน Speaking & Conversation

5เทคนิคการเรียน Speaking & Conversation

5เทคนิคการเรียน Speaking & Conversation

                ทักษะหนึ่ง ที่จำเป็นอย่างมากในการเรียนภาษาอังกฤษ   คือเรื่องของการฝึก Speaking และ Conversation หรือการฝึกพูดสนทนานั้นเอง เพราะการสนทนาจะเป็นการฝึกทักษะหลายๆ อย่างเช่น การฟัง การพูด การเรียบเรียงประโยค และการแปลคำศัพท์นั่นเอง ซึ่งการฝึกทักษะ Speaking & Conversation นี้ จะมีเทคนิคง่ายๆ ในการฝึกดังวิธีต่อไปนี้ครับ

  1. เปลี่ยนทัศคติ ในการพูด คืออย่ากลัวที่จะพูดผิด เพราะปัญหาการกลัวการพูดผิดนั้นเป็นปัญหาที่พบได้มากของคนไทย ที่มักจะกลัวการพูดผิดอย่างมากจนกลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการเรียนรู้วิชาอังกฤษ ในส่วนของ Speaking และ Conversation ดังนั้นอย่ากลัวการพูดผิด ให้ลองกล้าๆ พูดไปเลย (กับฝรั่ง หรือกับเพื่อน กัลติวเตอร์) หากผิดคู่สนทนาจะช่วยปรับแก้ให้กับน้องๆ เอง
  2. หากเครื่องมือ ที่ช่วยในการออกเสียงให้ถูกต้องเพราะสำเนียงการออกเสียง ของภาษาอังกฤษ นั้นจะมีน้ำเสียงสูงต่ำ ที่แตกต่างไปจากภาษาไทย ดังนั้นการหาพวกเครื่องมือประเภททอล์กกิ้ง ดิก มาช่วยในการฝึกอ่านออกเสียงคำ และประโยคต่างๆ ให้ถูกต้องตามสำเนียงของภาษา หรืออาจจะใช้วิธีการหาเพื่อน หรือติวเตอร์ช่าวต่างชาติมาลองสนทนาดูกันก็ได้ จะช่วยฝึกทักษะการสนทนาได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว
  3. ลองปรับเปลี่ยนการคิดคำ หรือประโยค ให้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ไม่ควรนึกในรูปของภาษาไทย ที่จะแปลงคำศัพท์มาเป็นภาษาอังกฤษได้ยาก นอกจากนั้นยังทำให้คิดรูปประโยคออกมาเป็นภาษาอังกฤษได้ยากเช่นกัน อีกประการหนึ่งคือยังจะทำให้สำเนียงของเรานั้นดูฝืนๆ ได้อีกด้วย
  4. อย่าลืมฝึกทักษะด้านการฟัง ก่อนการฝึกทักษะด้านการพูด เพราะว่าการฟังให้เข้าใจความหมายของประโยคนั้น จะช่วยให้เราสามารถเรียบเรียงความหมาย และแปลงออกมาเป็นรูปประโยคได้ง่าย นอกจากนั้นจะช่วยให้เราสามารถที่จะจับสำเนียง และความเร็วความช้าของประโยคได้อีกด้วย สำหรับการฝึกการฟังอาจจะเลือกฟังจากสื่อต่างๆ ของต่างประเทศ หรือจากการสนทนากับฝรั่งเองเลยก็ได้ครับ

อีกวิธีหนึ่ง ในการฝึกการฟัง คือฝึกกับติวเตอร์ตัวต่อตัวที่บ้าน ซึ่งติวเตอร์ยุคใหม่ๆ นี้จะมีความรู้และประสบการณ์ ในการสอนรูปแบบการฟังและการสนทนา เพื่อเน้นทักษะด้าน Conversation กันอยู่แล้ว

  1. ดูสื่อของต่างประเทศ แล้วลองฝึกพูดตาม เช่น การดูหนังฝรั่ง ดูรายการทีวี ข่าว ต่างๆ ที่เป็นภาษาอังกฤษ เพราะจะเป็นการออกเสียง ในสำเนียงที่ถูกต้อง นอกจากนั้นแล้วการฝึกพูดแบบนี้ ยังเป็นการฝึกให้เรามีการสนทนา อย่างเป็นธรรมชาติไม่ดูฝืน หรือแข็งเกินไปอีกด้วย ทั้งนี้สมัยนี้การฝึกด้วยวิธีนี้ จะสามารถทำได้ง่ายเพราะมีสื่อต่างประเทศเผยแพร่ผ่านทางอินเตอร์เน็ตให้ได้รับชมกันอยู่แล้ว