5เทคนิคอีกหนึ่งวิธี ที่ช่วยให้อ่าน Eng ได้แบบโปร

5เทคนิคอีกหนึ่งวิธี ที่ช่วยให้อ่าน Eng ได้แบบโปร

5เทคนิคอีกหนึ่งวิธี ที่ช่วยให้อ่าน Eng ได้แบบโปร

 

ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ หรือ Reading นั้นเป็นอีกหนึ่งทักษะสำคัญ ที่ต้องมีการฝึกอย่างหนัก สำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ เพราะว่าการอ่านนั้น จำเป็นต้องใช้ในการอ่านหนังสือ อ่านสือ หรือทำข้อสอบภาษาอังกฤษ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษ ต้องฝึกให้ช่ำชอง สำหรับบทความนี้จะมาแนะนำ อีกหนึ่งเทคนิค ที่ช่วยฝึกทักษะ Reading ให้ได้อย่างมือโปร เพียงแค่ต้องฝึกเป็นประจำครับ

  1. ให้เริ่มต้นฝึกการอ่าน จากหนังสือง่ายๆ เช่นนิทาน หรือนิยาย บทความขนาดสั้นเสียก่อน ไม่ควรกระโดดไปใช้หนังสือยากๆ เลย เพราะจะทำให้ท้อ และเกิดความรู้สึกไม่อยากจะฝึกได้ง่าย พาบทำให้การเรียนภาษาอังกฤษ ไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้นการเริ่มฝึกทักษะการอ่านอย่างได้ผล ติวเตอร์ และครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ได้แนะนำมาว่าเราควรเริ่มจากการอ่านแบบง่ายๆ และเมื่อเชี่ยวชาญมากขึ้นแล้ว จึงเริ่มเพิ่มความยากของหนังสือ หรื่อสื่อที่ใช้ตามลำดับ
  2. อ่านมาก ยิ่งเก่งขึ้นได้ง่ายมาก และเร็วมาก สำรหับผู้ที่ฝึกทักษะ Reading นั้น สิ่งที่ต้องทำมากกว่าคนอื่นๆ ก็คือการอ่าน อ่าน และ อ่านให้ได้มากที่สุด ตะลุยอ่านมันหมด ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ เว็บไซต์ หรือแม้แต่อะไรก็ตามที่เป็นภาษาอังกฤษ เพราะการอ่านมากๆ นั้นจะช่วยสร้างความคุ้นเคยให้กับเราได้เร็วมาก และยังช่วยในเรื่องของทักษะด้านคำศัพท์ต่างๆ ตลอดจนไวยากรณ์ที่ใช้อีกด้วย นอกจากนั้นยังมีการพบว่า หากอ่านหนังสือภาษาอังกฤษเป็นประจำ จะช่วยพัฒนาทักษะด้านการอ่านให้สามารถอ่านได้เร็วมากขึ้นอีกด้วย
  3. ใช้เทคนิคการอ่านแบบ Skimming หรือการอ่านแบบจับใจความ เป็นเทคนิคที่มีการคิดค้นขึ้นมาเพื่ออฝึกทักษะ Reading โดยเฉพาะ โดยเทคนิคนี้ผู้อ่านจะต้องอ่านรอบแรก ด้วยการอ่านแบบคร่าวๆ เพื่อจับใจความ จากนั้นจึงย้อนกลับมาอ่านอย่างละเอียดอีกครั้ง พร้อมกับจดคำศัพท์ต่างๆ ที่ไม่เข้าใจความหมาย แล้วนำไปค้นหาความหมายภายหลัง เทคนิค Skimming นี้ ถ้าทำได้อย่างชำนาญแล้ว จะช่วยให้ทักษะการอ่านของเรานั้นพัฒนาขึ้นอย่างมาก ทั้งการอ่านจับใจความ และการอ่านแบบเน้นความเร็ว
  4. หัดอ่านแบบไม่ใช้ดิกชันนารี เพราะการใช้ดิกชันนารีนั้นจะเป็นการง่ายเกินไป และไม่ฝึกทักษะการคิด หรือการเดาความหมายของคำได้เลย ดังนั้นผู้ที่ต้องการพัฒนา ทักษะด้านการอ่านหรือ Reading นั้น ไม่ควรใช้ดิกชันนารีบ่อยมากนัก ควรใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น สำหรับการหาความหมายของคำที่ไม่รู้จักนั้นอาจจะหาได้จากการอ่านสิ่งแวดล้อมของคำ หรืออ่านประโยคที่มีคำๆนั้นอยู่ จะช่วยให้เดาความหมายได้ง่ายมากขึ้น
  5. สุดท้ายอย่าลืมปรับทัศนคติ ให้คิดอยู่เสมอว่าต้องฝึกฝนในทุกๆ วัน แม้แต่ในช่วงที่เราคิดว่าเราโปรแล้วก็ตาม เพราะการเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ผลนั้นจะต้องฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานั่นเอง