6วิธี หลักการเดาข้อสอบ

6วิธี หลักการเดาข้อสอบ

6วิธี หลักการเดาข้อสอบ

                สำหรับการสอบ ไม่ว่าจะเป็นการสอบแบบไหนนั้น สิ่งหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆ กับน้องๆ เลยก็คือการทำข้อสอบไม่ได้ อาจจะเนื่องจากการจำข้อสอบไม่ได้ หรือการเบลอจากการทำข้อสอบข้ออื่นๆ จนทำให้สมาธิหลุดไป เมื่อทำไม่ได้ ก็ต้องมีการเดาในการทำข้อสอบครับ สำหรับบทความนี้จะมาแนะนำการเดาอย่างมีหลักการในการทำข้อสอบ ที่จะช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์การทำข้อสอบถูกเพิ่มขึ้น ดังนี้

  1. การตัดชอยส์ แน่นอนว่าอันนี้เป็นเทคนิคในการเดา ที่มักจะได้ผลมากที่สุด และทำได้ง่ายน หลักการของการตัดชอยส์ หรือตัดตัวเลือกออกไปนั้นจะใช้หลักการตัดส่วนที่ไม่จำเป็น หรือตัวเลือกที่หลอกออกเพื่อให้เหลือตัวเลือกที่น่าจะเป็นความจริงอยู่ไม่เกิน 1-2 ชอยส์ เพื่อให้น้องๆ นั้นไม่ต้องพิจารณาหลายตัวเลือกให้สับสน อย่างไรก็ตามวิธีนี้อาจจะต้องใช้ความรู้อยู่บ้างเหมาะกับน้องที่พอจะจำเนื้อหาได้บ้าง ซึ่งจะช่วยให้การตัดชอยส์นั้นใกล้เคียงความเป็นจริงมากขึ้น
  2. ให้สังเกต ชอยส์ ที่มีความขัดแย้งในตัวของมันเอง ซึ่งเป็นชอยส์ ที่มีความใกล้เคียงกับคำตอบที่แท้จริงอย่างมากที่สุด โดยเฉพาะหากเรานั้นไม่สามารถหาคำตอบได้จริงๆ ให้คิดไว้ก่อนเลยว่ามันจะต้องเป็นข้อใดข้อหนึ่งในข้อที่มีความตรงข้ามกัน เช่น ข้อที่ได้คำตอบ + หรือคำตอบ – (แต่จำนวนตัวเลขนั้นเป็นตัวเลขเดียวกัน) ให้น้องๆ เลือกเลย คำตอบคือ 1 ในสอง ข้อนี้แหละ
  3. ใช้หลักสถิติเข้ามาช่วยในบางวิชา เช่นคณิตศาสตร์ โดยอันนี้จากการสอบถามนักเรียน หรือครู หรือติวเตอร์ ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอนมาอย่างยาวนาน พบว่าคำตอบมักจะเป็นข้อที่ลงท้ายด้วย 0,1,2
  4. สำหรับโจทย์ประเภทที่ต้องเลือกว่า ข้อใดถูกหรือข้อใดผิด ให้เราทำการจัดกลุ่มของชอยส์ เอาไว้เลยว่า มีข้อใดที่แตกต่างจากเพื่อน หรืออยู่นอกกลุ่มบ้าง เช่น ก) 1 2 3 4 ข) 1 3 4 ค) 1 2 4 ง) 1 3 4 ให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าข้อที่ไม่เหมือนเพื่อน อาจจะเป็นข้อที่ถูกที่เราต้องเลือกก็ได้
  5. สำหรับตัวเลือก ที่มีความหมายเหมือนกันให้ตัดทิ้งไปเลย เพราะว่ามันเป็นชอยส์หลอก เช่น ถ้าโจทย์ถามว่า ก ไก่ เป็นอักษรตัวที่เท่าไหร่ ของภาษาไทย ก) ตัวที่ 1 ข) ตัวแรก อันนี้ให้ตัดตัวเลือกที่มีความหมายเหมือนกันออกไปก่อนเลย เพราะอาจจะเป็นตัวหลอกก็ได้
  6. ใช้สัญชาตญาณ ในการทำข้อสอบ เช่น เมื่อทำข้อสอบข้อไหนไปแล้วเกิดความไม่สบายใจ หรือไม่แน่ใจให้ย้อนกลับมาคิดและทำใหม่อีกครั้ง เพราะว่าที่ทำไปแล้วอาจจะเป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้องก็ได้ หากเชื่อในสัญชาตญาณแล้วย้อนกลับมาทำใหม่อาจจะได้คำตอบที่ถูกต้องกว่าที่ทำไปแล้วก็ได้