6เคล็ดลับ ในการทำข้อสอบ Reading

6เคล็ดลับ ในการทำข้อสอบ Reading

6เคล็ดลับ ในการทำข้อสอบ Reading

                หนึ่งในข้อสอบ ที่น้องๆ หลายคนนั้นบอกว่ายากอย่างมาก คือการทำข้อสอบ Reading หรือข้อสอบที่จะมีการให้เนื้อหายากๆ มาเป็นโจทย์ในการเลือกตอบ ดังนั้นบทความนี้จะมาแนะนำเคล็ดลับในการจัดการกับข้อสอบแนวๆ Reading ให้อยู่หมัดกันครับ โดยมีทริกเล็กๆ ดังต่อไปนี้

  1. ให้อ่านคำถามก่อนเป็นอันดับแรก หลักจากได้เนื้อหามาแล้ว เพราะการอ่านคำถามก่อนนั้นจะเป็นการตี ความหมายของคำตอบที่โจทย์ต้องการให้หาแคบลง เนื่องจากเนื้อหาที่โจทย์ให้มานั้นมักจะเป็นบทความยาวๆ ที่มีน้ำเยอะมาก ดังนั้นการอ่านคำถามก่อน จะช่วยให้เราค้นหาได้ว่า โจทย์นั้นต้องการออฃะไร แล้วเราค่อยไปไล่ๆ อ่านดู ซึ่งจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการอ่านมากเกินไปครับ
  2. ดูบริบทรอบๆ เนื้อหานั้น เพื่อหาให้ได้ว่าเรื่องราวที่โจทย์ให้มานั้นเกี่ยวกับอะไร บริบทของเนื้อหาที่มักจะพบเห็นได้ง่ายก็เช่น รูปภาพ สัญลักษณ์ประกอบ คำเน้น ตัวหนา ตัวเอียง เป็นต้น ทั้งนี้บริบทเหล่านี้มันคือคำบอกใบ้ ที่จะช่วยให้เรานั้นสามารถหาคำตอบได้เร็วกว้าการไปอ่านเนื้อหาทั้งหมดโดยตรง
  3. เน้นการอ่านแบบเร็ว โดยอ่านผ่านๆ เพื่อค้นหาคีย์เวิร์ดของเนื้อหา ว่าเกี่ยวกับอะไร เพราะบางทีเนื้อหาที่โจทย์ให้มานั้นยาวมาก อาจจะหมดทั้งหน้ากระดาษเลยทีเดียว ซึ่งหากเป็นเนื้อหาแบบนี้การอ่านให้ละเอียดมักจะเสียเวลาอย่างมาก เราจึงควรเอาเทคนิคการอ่านเร็ว ในแต่ละย่อหน้ามาใช้ เพื่อหาให้ได้ว่าคีย์เวิร์ดของเนื้อหาที่ให้มานั้น มันเกี่ยวกับอะไร ก็จะช่วยลดเวลาในการอ่านลงได้อย่างมาก
  4. สังเกตคำเชื่อมระหว่างประโยคด้วย เช่นพวกคำว่า Moreover, therefore , however ซึ่งคำเชื่อมเหล่านี้มักจะเป็นการใช้ในกรณีที่เนื้อหามีความขัดแย้ง หรือประโยคที่คล้อยตามกัน ซึ่งพบได้บ่อยในข้อสอบ ที่จะมีการออกแบบเนื้อหาให้เล่นคำ ล่อหลอกให้คนทำข้อสอบเกิดความสับสน ดังนั้นเราควรสังเกตคำพวกนี้เอาไว้ เพราะเมื่อพบเราก็สามารถสันนิษฐานได้เลยว่าจุดประสงค์ของบทความที่โจทย์ให้มานั้นจะไปทางไหน ทำห้ลดเวลาในการทำความเข้าใจเนื้อหาของโจทย์ลงได้เยอะครับ
  5. มาร์กจุดสำคัญๆ เอาไว้ด้วยดินสอ โดยเฉพาะคำหรือประโยคที่เราไม่รู้จักหรือมคุ้นเคย การมาร์กไว้นั้นจะเป็นเทคนิคการอ่านข้ามโดยเราจะอ่านข้ามไปยังประโยคต่อไปก่อน จากนั้นจึงย้อนกลับมาทำความเข้าใจกับประโยค หรือคำที่มารืกเอาไว้ เพราะบางทีคำอธิบายของส่วนที่มาร์กเอาไว้ ก็จะอยู่ในประโยคถัดไปนั่นเอง
  6. อ่านโดยการหาความหมายรวมจากประโยค โดยเมื่อเราพบคำที่ไม่รู้ความหมาย อาจจะต้องอ่านให้ครบประโยค เพราะจะเป็นตัวอธิบายความหมายของคำปริศนาที่เราไม่รู้ได้ครับ