6เทคนิคการเพิ่มทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษ (Reading)

6เทคนิคการเพิ่มทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษ (Reading)

6เทคนิคการเพิ่มทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษ (Reading)

                ทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษ หรือReading นั้นเป็นทักษะที่มีความสำคันไม่แพ้การ Listening , Conversation ,Writing เลยทีเดียว เพราะการอ่านนั้นจะเป็นตัวช่วยในการทำให้สามารถอ่านสื่อ หรือ สิ่งพิมพ์ ตลอดจนหนังสือต่างๆ ที่เป็นภาษาอังกฤษได้รู้เรื่อง รวมถึงจำเป็นในการทำข้อสอบ ไม่ว่าจะเป็นการสอบแบบไหนก็ตาม สำหรับเทคนิคการพัฒนาทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษนั้น มีดังต่อไปนี้ครับ

  1. ฝึกการอ่านเนื้อความ พร้อมกับการจดโน้ตไปด้วย โดยการอ่านนั้น ควรเป็นการอ่านอย่างละเอียด อ่านทุกคำ และระหว่งการอ่าน ให้ขีดเส้นใต้ ส่วนที่เป็นใจความสำคัญของเนื้อความเอาไว้ นอกจากนั้นควรจดเอาคำศัพท์ต่างๆ ที่ไม่รู้จัก หรือไม่ค่อยพบเห็นบ่อยนักเอาไว้ด้วย จากนั้นให้ทำการสรุปเนื้อหาที่อ่านไปแล้วด้วยความเข้าใจของเราเองอีกรอบหนึ่ง ทำแบบนี้เป็นประจำ จะช่วยให้การอ่านนั้นสามารถพัฒนาได้ดีขึ้นครับ
  2. ฝึกการอ่าน ด้วยการเพิ่มความเร็วในการอ่านให้มากขึ้นกว่าเดิดม ซึ่งการอ่านภาษาอังกฤษนั้นไม่ควรที่จะล็อกอ่านเป็นคำๆ ไป แต่ควรเน้นอ่านแบบจับกลุ่มของคำ เช่น อ่านจับกลุ่มคำเพิ่มจากเดิม 1 คำ เป็น 2-4 คำ และเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ วิธีการนี้จะทำให้เราสามารถอ่านจับใจความได้เร็วกว่าการอ่านแบบปกติ
  3. อ่านซ้ำ มากกว่า 1 ครั้ง แน่นอนว่าการอ่านในภาษาอังกฤษนั้น บางครั้งเราอาจจะเจอเนื้อความที่ยากๆ จนไม่สามารถที่จะอ่านได้เข้าใจทั้งหมด ในการอ่านแค่ 1 รอบ ดังนั้นวิธีการอีกอย่างหนึ่ง ที่ทำให้ได้ใจความของเนื้อหาครบ นั่นก็คือการอ่านซ้ำ มากกว่า 1 รอบ เพื่อทำความเข้าใจกับเนื้อหาซ้ำๆ ซึ่งจะสังเกตได้เลยว่าถ้าเราอ่านซ้ำ ความเข้าใจก็จะเพิ่มมากขึ้นกว่าการอ่านในรอบแรกนั่นเอง
  4. คุยกับคนอื่น เพื่ออภิปรายเนื้อหาที่ได้อ่านมา โดยการคุยกับเพื่อนๆ ที่เรียนด้วยกัน หรือกำลังทำความเข้าใจในเนื้อหาของวิชาภาษาอังกฤษด้วยกัน ก็จะทำให้ได้รับมุมมองที่แตกต่างออกไป โดยการอภิปรายให้ลองอ่านเรื่องเดียวกันแล้วสรุป มาเทียบกันดูว่าจะได้เนื้อหาที่ตรงหรือไม่เป็นต้น นอกจากนั้นหากเป็นการอภิปรายแบบใช้คำพูดเป็นภาษาอังกฤษ ก็จะช่วยเพิ่มทักษะทั้ง Reading และ Conversation ไปด้วยในตัว
  5. เน้นการจดบันทึก เข้ามาช่วยให้การอ่านนั้นได้ผลมากขึ้น โดยอาจจะจะแค่ประมาณ Keyword ของเรื่อง หรือเนื้อหาที่อ่านไป พร้อมกับคำศัพท์ใหม่ๆ หรืออาจจะจดใจความสำคัญ และเนื้อหาสรุปโดยย่อของเนื้อความเอาไว้เพื่อเตือนความจำ ก็จะช่วยให้การกลับมาทบทวนอีกครั้งนั้นง่ายมากขึ้น
  6. อย่าลืมวางเป้าหมายการอ่านด้วย เช่น อ่านเพื่ออะไร อ่านไปสอบ หรืออ่านเพื่อต้องการเพิ่มทักษะการอ่าน ฯลฯ จะช่วยให้เราสามารถพัฒนาตามเป้าหมายได้ดีกว่าการฝึกการอ่านไปงั้นๆ โดยไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน