7วิธี การเรียนวิชาคำนวณให้ได้ผล

7วิธี การเรียนวิชาคำนวณให้ได้ผล

7วิธี การเรียนวิชาคำนวณให้ได้ผล

สำหรับวิชาคำนวณนั้นเป็นวิชาที่มีความยากเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะน้องๆ ที่มีพื้นฐานอ่อนและไม่ได้เข้าใจในหลักวิชาอย่างถ่องแท้ ดังนั้นบทความนี้จะมาแนะนำเทคนิคในการเรียนคำนวณ ที่น้องๆ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาด้านการเรียนวิชาคำนวณให้เก่งขึ้นได้ครับ

  1. ทำความเข้าใจกับเนื้อหา ของรายวิชานั้นๆ ให้เข้าใจอย่างแท้จริง ถึงที่มาของสูตร ของเรื่องราวความเป็นมาก่อนจะถึงขั้นตอนการคำนวณ นอกจากนั้นน้องๆ จะต้องทำความรู้จักกับตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในการคำนวณเป็นอย่างดีด้วย ไม่ใช่เน้นแค่สูตรคำนวณอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งจะทำให้น้องๆ ไม่เข้าใจถึงที่มาของเรื่องเนื้อหาบทนั้นๆอย่างแท้จริง และเมื่อเจอกับโจทย์ที่พพลิกแพลงน้องๆ ก็จะงงในที่สุดครับ
  2. ทำความรู้จักกับรากฐานของสูตร แน่นอนว่าการคำนวณนั้นจะต้องมีการใช้สูตร ที่ใช้ในการคำนวณอยู่แล้ว ซึ่งที่น้องๆ ได้เห็นมักจะเป็นสูตรที่มีการแปลงอย่างสำเร็จรูปมาแล้ว ดังนั้นน้องๆ ควรทำความรู้จักกับที่มาของสูตร ตัวแปร และรากฐานของเนื้อหาที่เกี่ยวกับสูตรนั้นๆให้เข้าใจ ซึ่งถ้าน้องๆ เข้าใจได้แล้ว อาจจะไม่จำเป็นต้องจำสูตรเลยก็ได้ เพราะว่าน้องๆ จะจำได้โดยอัตโนมัตินั่นเอง
  3. อย่าลืมจดเพิ่มเติมจากสิ่งที่ครูอธิบาย เพราะนอกเหนือจากเนื้อหาที่สอนทั่วไปแล้ว ครูหรือติวเตอร์มักจะมีกลเม็ด หรือเทคนิคลับๆ ในการช่วยให้น้องๆ นั้นสามารถพิชิตสูตรได้ดีมากขึ้นอีกด้วย ซึ่งเราสามารถสังเกตส่วนที่จำเป็นต้องจด จากการที่ครูจะย้ำตรงจุดนั้นอยู่บ่อยๆ
  4. ลองทำโจทย์ โดยเริ่มจากโจทย์ที่ง่ายๆ ก่อน ซึ่งการทำโทย์ง่ายๆ นั้นจะช่วยให้น้องๆ มีความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนมากขึ้น เพราะโจทย์ง่ายๆ นั้นจะเป็นการตรวจความเข้าใจของบทเรียนในขั้นต้นๆ ได้นั่นเอง นอกจากนั้นการเริ่มจากโจทย์ง่าย ยังจะทำให้น้องๆ มีความสนุกไปด้วยระหว่างการทำโจทย์อีกด้วย
  5. ทำโจทย์ที่ยากมากขึ้น เพราะโจทย์ที่ยากขึ้น จะเป็นการทดสอบความรู้ของน้องๆ ในระดับสูงขึ้น ข้อสอบที่ยากจะเป็นตัววัดความเข้าใจของน้องๆ เกี่ยวกับเนื้อหา และสูตรที่เรียนไปอย่างจริงจัง ว่าน้องๆ นั้นสามารถที่จะพลิกแพลง ประยุกต์ในการใช้สูตรต่างๆ ได้มากน้อยอย่างไร นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างความคุ้นเคย เพราะการสอบโดยทั่วไปแล้วจะไม่ใช้โจทย์แบบตรงๆ แต่จะมีการพลิกแพลงเพื่อสร้างความยากให้กับตัวโจทย์
  6. หาความรู้เพิ่มเติม จากแหล่งเรียนรู้เดิมๆ ของเรา ไม่ว่าจะเป็นจากสื่อต่างๆ หรือจากหนังสือที่มีเนื้อหาเดียวกับวิชาที่เรากำลังอ่านอยู่ จะช่วยให้น้องๆ เข้าใจเนื้อหานั้นๆ ได้ดีมากขึ้นครับ
  7. ฝึกตีโจทย์ โดยการอ่านเพื่อทำความเข้าใจอย่างละเอียด ว่าโจทย์ต้องการอะไร ต้องการคำตอบแบบไหน จะช่วยให้น้องๆ นั้นทำข้อสอบได้ดีมากขึ้นครับ