8เคล็ดลับการแบ่งเวลาในแต่ละวัน

8เคล็ดลับการแบ่งเวลาในแต่ละวัน

8เคล็ดลับการแบ่งเวลาในแต่ละวัน

 

สำหรับการแบ่งเวลาในแต่ละวัน ทั้งการเรียน การทำกิจกรรมอื่นๆ นั้น หลายๆคนอาจจะไม่รู้วิธีแบ่งเวลาให้เหมาะสม ดังนั้นบทความนี้เราจะมาแนะนำ เคล็ดลับในการแบ่งเวลาอย่างเหมาะสมในแต่ละวัน เพื่อน้องๆ จะได้แบ่งเวลาในการเรียน การทำกิจกรรมอื่นๆ ได้อย่างสะดวกและง่ายดายมากขึ้นครับ

  1. จัดตารางความสำคัญของกิจกรรมในแต่ละวัน ให้มีความชัดเจน โดยเรียงลำดับตามความสำคัญ ของกิจกรรมนั้นๆ เช่น ทำการบ้าน ทบทวนหนังสือ หลังจากการเรียนในแต่ละวัน เป็นต้น นอกจากนั้นน้องๆ ต้องรู้ว่า กิจกรรมไหน ที่ควรต้องทำเป็นอันดับแรกๆ เพื่อที่จะได้ใช้เวลาในแต่ละวันได้อย่างเหมาะสมเต็มที่ครับ
  2. ควรมีนาฬิกาข้อมืดติดตัวสำหรับดูเวลาได้อย่างสะดวก (ไม่เอานาฬิกาจากสมาร์ทโฟน ซึ่งจะไม่สะดวกเท่านาฬิกาข้อมือ) และน้องๆ ควรฝึกดูเวลาบ่อยครั้งจนเป็นนิสัย ซึ่งจะทำให้เรานั้นรู้ขอบเขต หรือกำหนดเวลาที่เหมาะสมในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้ดีมากขึ้น นอกจากนั้นน้องๆ ควรที่จะหานาฬิกาแบบติดผนังมาใช้ในห้องต่างๆ เพื่อใช้ดูเวลาและกำหนด Deadline ของกิจกรรมต่างๆ ด้วยเช่นกัน
  3. อย่าลืมจดจำ Deadline ของกิจกรรมต่างๆ เอาไว้ด้วย เช่น วันส่งการบ้าน วันสอบ เป็นต้น ทั้งนี้เพราะการที่เรานั้นสามารถจดจำวัน Deadline ได้อย่างแม่นยำ จะช่วยให้การคำนวณเวลาและการจัดตารางในการทำกิจกรรมต่างๆ นั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง
  4. จัดตารางเอากิจกรรมที่ไม่จำเป็นต่างๆ ออกไปให้หมด (โดยเฉพาะช่วงเตรียมตัวสอบ) เช่น การเล่นเกม การเล่นอินเตอร์เน็ต โซเชียลมีเดียต่างๆ ทั้งนี้เพราะกิจกรรมดังกล่าวนั้นเป็นกิจกรรมที่มักจะเปลืองเวลาโดยใช่เหตุ และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เท่าไหร่นัก ดังนั้นควรตัดทิ้งไปซะก่อน เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจสำคัญแล้ว จึงค่อยกลับมาใช้งานใหม่ (แต่ถ้าเป็นไปได้ เลิกใช้ตลอดไปเลยจะดีกว่า เพราะเปลืองเวลามาก)
  5. จัดทำ List ของกิจกรรมที่ต้องทำให้ในแต่ละวัน เช่น กำหนดไว้เลยว่า ในวันหนึ่ง จะทำอะไรบ้าง และแต่ละกิจกรรมควรให้เวลาในการทำเท่าไหร่ ซึ่งจะช่วยให้เรานั้นมองภาพรวมและสามารถคำนวณเวลาได้อย่างมใประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง
  6. จัดทำตารางเวลา โดยคำนึงถึงขีดความสามารถของตน เช่นเราถนัดในการทำกิจกรรมต่างๆ ในตอนไหน ชอบอ่านหนังสือ ทบทวนความรู้ ทำการบ้านในตอนไหน ซึ่งขั้นตอนนี้น้องๆ น่าจะรู้ดีว่าตนเองนั้นเหมาะที่จะทำกิจกรรมอะไร ตอนไหน ซึ่งจะช่วยให้กิจกรรมนั้นๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  7. หากมีกิจกรรมที่นอกเหนือจากตาราง ควรจำกัดเวลาให้น้อยที่สุด เช่น มีธุระต้องไปซื้อของให้แม่ ก็ควรรีบไปรีบกลับ ไม่ควรเอ้อระเหยซึ่งจะทำให้เสียเวลาไปโดยใช่เหตุ
  8. หากมีเวลาเหลือ จากการทำกิจกรรมต่างๆ ควรนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้