9ข้อดี ของการสอนพิเศษตัวต่อตัวถึงบ้าน

9ข้อดี ของการสอนพิเศษตัวต่อตัวถึงบ้าน

9ข้อดี ของการสอนพิเศษตัวต่อตัวถึงบ้าน

                แน่นอนว่าการเรียนพิเศษ ยุคนี้ หากจะเน้นให้เด็กนั้นสามารถเข้าใจได้ จำเป็นจะต้องมีการสอนแบบใกล้ชิดหรือที่เราเรียกว่าสอนพิเศษ หรือติวตัวต่อตัวกันถึงบ้าน ซึ่งจะช่วยให้เด็กนั้นเข้าใจเนื้อหาของบทเรียนได้มากขึ้น สำรหับข้อดีของการสอนพิเศษถึงบ้าน มีดังต่อไปนี้

  1. ทีมงานติวเตอร์ของเรา มีติวเตอร์มืออาชีพ ที่มีความสามารถเฉพาะ ตรงกับความต้องการ และหลักวิชาที่น้องๆ ต้องทำการเรียน จะช่วยให้น้องๆ นั้นเข้าใจเนื้อความและใจความสำคัญของบทเรียนได้อย่างปรุโปร่ง และนำไปใช้ได้จริงไม่ใช่เพียงแค่การท่องจำ
  2. บริการติวพิเศษที่บ้าน จะช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับน้องๆ เพราะจะช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง และป้องกันความไม่สะดวกต่างๆ ระหว่างการเดินทางไปเรียนพิเศษ ที่โรงเรียนกวดวิชาได้
  3. สำหรับการติว หรือสอนพิเศษที่บ้านนั้น จะเน้นบริการให้กับน้องๆ ที่มีพิ้นฐานไม่แน่น เพราะทีมติวเตอร์เรานั้นมีความเข้าใจและประสบการณ์ ในการติวนักเรียน ที่มีพื้นฐานไม่เท่ากัน ซึ่งคนที่มีพื้นอ่อนจะตามเพื่อนๆ ไม่ค่อยทัน ดังนั้นหากใช้บริการติวสอนพิเศษถึงบ้าน จะช่วยให้น้องๆ ที่มีพื้นอ่อน สามารถเข้าใจเนื้อหาของบทเรียนได้ดีมากขึ้น
  4. การติวสอนพิเศษ ที่บ้านนั้นจะช่วยประหยัดเวลา ในการเดินทาง หรือเวลาในการไปรับ ไปส่งของผู้ปกครองได้ โดยเฉพาะท่านที่อยู่ในเมือง ที่มีการจราจรติดขัด ทำให้การเดินทางไม่สะดวก
  5. ลดความเสี่ยง จากอันตราย และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น กับบุตรหลานของท่านระหว่างการเดินทางไปโรงเรียนกวดวิชาได้ ช่วยเพิ่มความสบายใจให้กับผู้ปกครอง นอกจากนั้นการเรียนการสอนยังอยู่ในสายตาของท่าน ทำให้ท่านสบายใจได้ว่าบุตรหลานนั้นเรียนพิเศษจริงๆ ไม่ได้ไปเถลไถลที่ไหน
  6. ติวเตอร์ของเรานั้นมีคุณภาพสูง เพราะจบ ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสายวิชาที่มีความถนัดเฉพาะ นอกจากนั้นยังมีความเชี่ยวชาญ ในด้านการเรียนการสอน และกลเม็ดในการสอนให้บุตรหลานของท่านมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง นอกจากนั้นยังสามารถนำประสบการณ์ต่างๆ เช่น การเตรียมตัวสอบเข้าสถาบันต่างๆ ประสบการณ์ในการสอบ ให้แก่บุตรหลานของท่านได้อีกด้วย
  7. การติวสอนพิเศษตัวต่อตัวนั้น มีบรรยากาศในการติวที่ดี เพราะไม่ต้องไปรวมกลุ่มกับคนหมู่มาก ทำให้มีสมาธิในการติวที่ได้ผลมากที่สุด
  8. ผู้ติว สามารถเลือกเวลาที่เหมาะสมกับการเรียนได้อย่างอิสระ ไม่ต้องไปเข้าตามตารางของโรงเรียนกวดวิชา ที่ฟิกไว้แล้วอย่างตายตัว ซึ่งจะสร้างความไม่สะดวกอย่างมาก แก่บุตรหลานของท่านได้
  9. จัดหลักสูตรได้ตามความต้องการของผู้เรียน

 

สอนพิเศษตัวต่อตัว

สอนพิเศษที่บ้าน