6วิธี หลักการเดาข้อสอบ

6วิธี หลักการเดาข้อสอบ

6วิธี หลักการเดาข้อสอบ                 สำหรับการสอบ ไม่ว่าจะเป็นการสอบแบบไหนนั้น สิ่งหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆ กับน้องๆ เลยก็คือการทำข้อสอบไม่ได้ อาจจะเนื่องจากการจำข้อสอบไม่ได้ หรือการเบลอจากการทำข้อสอบข้ออื่นๆ จนทำให้สมาธิหลุดไป เมื่อทำไม่ได้ ก็ต้องมีการเดาในการทำข้อสอบครับ สำหรับบทความนี้จะมาแนะนำการเดาอย่างมีหลักการในการทำข้อสอบ ที่จะช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์การทำข้อสอบถูกเพิ่มขึ้น ดังนี้ การตัดชอยส์ แน่นอนว่าอันนี้เป็นเทคนิคในการเดา ที่มักจะได้ผลมากที่สุด และทำได้ง่ายน หลักการของการตัดชอยส์ หรือตัดตัวเลือกออกไปนั้นจะใช้หลักการตัดส่วนที่ไม่จำเป็น หรือตัวเลือกที่หลอกออกเพื่อให้เหลือตัวเลือกที่น่าจะเป็นความจริงอยู่ไม่เกิน 1-2 ชอยส์ เพื่อให้น้องๆ นั้นไม่ต้องพิจารณาหลายตัวเลือกให้สับสน อย่างไรก็ตามวิธีนี้อาจจะต้องใช้ความรู้อยู่บ้างเหมาะกับน้องที่พอจะจำเนื้อหาได้บ้าง ซึ่งจะช่วยให้การตัดชอยส์นั้นใกล้เคียงความเป็นจริงมากขึ้น ให้สังเกต ชอยส์ ที่มีความขัดแย้งในตัวของมันเอง ซึ่งเป็นชอยส์ ที่มีความใกล้เคียงกับคำตอบที่แท้จริงอย่างมากที่สุด โดยเฉพาะหากเรานั้นไม่สามารถหาคำตอบได้จริงๆ ให้คิดไว้ก่อนเลยว่ามันจะต้องเป็นข้อใดข้อหนึ่งในข้อที่มีความตรงข้ามกัน เช่น ข้อที่ได้คำตอบ + หรือคำตอบ – (แต่จำนวนตัวเลขนั้นเป็นตัวเลขเดียวกัน) ให้น้องๆ เลือกเลย คำตอบคือ 1 ในสอง ข้อนี้แหละ ใช้หลักสถิติเข้ามาช่วยในบางวิชา เช่นคณิตศาสตร์ โดยอันนี้จากการสอบถามนักเรียน หรือครู หรือติวเตอร์ ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอนมาอย่างยาวนาน พบว่าคำตอบมักจะเป็นข้อที่ลงท้ายด้วย …

6วิธี หลักการเดาข้อสอบ Read More »