รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัว บางรัก

หาครูสอนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว แถวเทอดไท

หาครูสอนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว แถวเทอดไท หาครูสอนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว แถวเทอดไท เราสอนทั้งการเขียน การอ่าน การฟัง โดยสอนพูดภาษาอังกฤษ ประโยคสนทนาConversation ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ด้านการเรียน และใช้ในด้านธุรกิจ ส่วนเรื่องการเขียนเราจะเน้นสอนแกรมม่าภาษาอังกฤษ(Grammar)ก่อน เพื่อให้ผู้เรียนพอคุ้นเคยกับมัน เราเริ่มสอนตั้งแต่เริ่มต้น A-Z ไม่ว่าจะอยู่ระดับชั้นได้อนุบาล ประถม มัธยม มหาลัย หรือการสอนภาษาอังกฤษเพื่อสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัย เช่น CU-AAT CU-TEP Smart-1 SAT TOEFL IELTS เราเปิดรับสอนให้ถึงบ้าน สอนตัวต่อตัว เรียนตัวต่อตัว แถวเทอดไท เพื่อคุณภาพการเรียนที่เต็ม100% ใน2ช.ม. น้องๆสามารถจัดกลุ่มไม่ว่าจะเรียนเดี่ยว หรือเรียนกลุ่ม(ประมาณ2-3คน)ได้ และสมัครเรียนได้เลยทันที ส่วนเรื่องวัน เวลา สถานที่ อยู่ที่ความต้องการของน้องๆเลย   หลักสูตร – สอนพูดภาษาอังกฤษ ประโยคสนทนาConversation แถวเทอดไท – สอนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว สอนตัวต่อตัว เรียนตัวต่อตัว แถวเทอดไท – สอนเข้าระดับมหาวิทยาลัยCU-AAT CU-TEP …

หาครูสอนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว แถวเทอดไท Read More »