สาเหตุในการเรียนไม่รู้เรื่อง (ที่ไม่ควรทำ)

สาเหตุในการเรียนไม่รู้เรื่อง (ที่ไม่ควรทำ)

สาเหตุในการเรียนไม่รู้เรื่อง (ที่ไม่ควรทำ)                 สำหรับการเรียนในห้องเรียน หรือในโรงเรียนกวดวิชาคลาสต่างๆ นั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำเลยสำหรับน้องๆ หลายคนก็คืออาการ ไม่เข้าใจเนื้อหา หรือการเรียนไม่รู้เรื่องนั่นเอง ซึ่งเมื่อเรียนไม่รู้เรื่องแล้วก็มักจะทำให้ตามเพื่อน ๆ หรือตามบทเรียนไม่ทัน โดยสาเหตุของการเรียนไม่รู้เรื่องนั้น เกิดได้จาก – การไม่เข้าใจภาพรวมของเนื้อหาที่เรียนไป แน่นอนว่า บทเรียนไม่ว่าจะวิชาไหนๆ ก็ต้องมีภาพรวมของเนื้อหา ซึ่งหมายถึงเนื้อหาทั้งหมด ก่อนจะมีการแบ่งย่อยออกเป็นหัวข้อๆ แต่ปัญหาสำหรับน้องๆนักเรียนบางคนก็คือ การไม่เข้าใจเนื้อหาทั้งหมดในลักษณะของภาพรวม แต่จะมาเน้นท่องหัวข้อย่อยๆ ที่คิดว่าสำคัญไปไม่กี่หัวข้อเท่านั้น ทำให้มองภาพรวมไม่ออกแล้วกลายเป็นไม่เข้าใจเนื้อหาวิชานั้นๆ ไปเลย ดังนั้น น้องๆ ควรทำความเข้าใจภาพรวมของเนื้อหา ด้วยการอ่านพวกสรุปทุกครั้งด้วย (ที่มักจะมีอยู่ท้ายบท หรือท้ายเล่มของวิชานั้นๆ) – วิธีการเรียนไม่เหมาะกับตัวน้องๆ เอง อันนี้เป็นปัญหาหนึ่ง ที่ทำให้น้องๆ มักจะตามเพื่อนไม่ทัน เพราะว่าความสามารถและพื้นฐานของคนเรานั้นไม่เหมือนกัน ทำให้รูปแบบของการทำความเข้าใจต่างกัน เช่น บางคนถนัดการอ่านหนังสือ บางคนถนัดการให้คนอื่นติวให้ หรือบางคนถนัดการเรียนโดยการถามซ้ำๆ เป็นต้น ซึ่งการแก้ไขปัญหานี้ยากหน่อย อาจจะต้องเลือกไปกวดวิชา หรือเลือกใช้บริการติวเตอร์ตัวต่อตัว ก็จะช่วยให้สามารถเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น – วิธีการเรียนไม่เหมาะกับวิชานั้นๆ อันนี้มักจะเจอได้บ่อยเช่นกัน โดยคำว่าไม่เหมาะ หมายถึงการใช้วิธีการเรียนที่ผิด …

สาเหตุในการเรียนไม่รู้เรื่อง (ที่ไม่ควรทำ) Read More »