ติวเตอร์ตัวต่อตัวไปสอนถึงที่ BTSพญาไท

ติวเตอร์ IELTS ตัวต่อตัว 6.0+

ติวเตอร์ IELTS ตัวต่อตัว 6.0+ ติวเตอร์ IELTS ตัวต่อตัว พื้นฐานที่จะสอนในระดับปรับพื้นฐานตั้งแต่ต้นจนสอบได้ เหมาะสำหรับผู่ที่ต้องการเรียนในทุกส่วนของภาษาอังกฤษ และผู้ที่เตรียมสอบ IELTS แต่ไม่ถนัดทั้งทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ถ้าต้องการติว IELTS ตัวต่อตัว ตั้งแต่พื้นฐานภาษาอังกฤษ สามารถเริ่มติวได้เลยตามความต้อง เราสามารถหาคนสอน IELTSที่บ้านได้พร้อมส่งสอนทั่วกรุงเทพฯ หรือตามสถานที่นัดหมาย ต้องการติวเตอร์ที่ติว IELTS สามารถโทรสอบถามและหาคนสอนได้ที่สถาบัน SeedTutor   การสอบ IELTS แบ่งออกเป็น 2 ประเภท เพื่อการศึกษาต่อ (Academic Modules) เพื่อการฝึกอบรม (General Training Modules)   รายละเอียดการสอบ IELTS ทั้ง 4 ทักษะ การสอบการฟัง (Listening) 30 นาที การสอบการอ่าน (Reading) 60 นาที การสอบการเขียน …

ติวเตอร์ IELTS ตัวต่อตัว 6.0+ Read More »