ติวเตอร์กระแต

มหิดล

กระแต
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สายวิทย์ – คณิต
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
มหิดล
เทคนิคการแพทย์
เทคนิคการแพทย์
วิทย์และอังกฤษทุกระดับชั้น
ทำความเข้าใจกับพื้นฐานของเด็ก

แล้วปรับการสอนให้เหมาะกับแต่ละคน

สอนตามบ้านและตามสถาบันต่างๆ

มา3ปี

มีการใช้เพลงและสีช่วยจำ