ติวเตอร์กวาง

ศิลปากร

กวาง
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สารวิทยา
สายศิลป์ – ภาษา
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ศิลปากร
โบราณดี
ภาษาอังกฤษ
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
เกษตรศาสตร์
จิตวิทยา (กำลังศึกษา)
ภาษาอังกฤษ อนุบาล-ม.6

ภาษาไทย ป.1-ป.3

เน้นเรียนรู้ควบคู่ความสนุกสนาน