ติวเตอร์กั๊ก

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กั๊ก
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
มารีวิทยากบินทร์บุรี
สายวิทย์ – คณิต
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
พระจอมเกล้า ลาดกระบัง
วิศวะ
ไฟฟ้า
คณิตศาสตร์ ม.ต้น ม.ปลาย
เน้นสอนที่มาของทฤษฎี และทำโจทย์
สอนพิเศษ ม.ปลาย มาก่อน