ติวเตอร์กิ๊บ

จุฬาลงกรณ์

กิ๊บ
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ศึกษานารี
สายวิทย์ – คณิต
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ม.4,วิทยาศาสตร์ประถม-ม.ต้น,คณิตศาสตร์ประถม,อังกฤษประถม-ม.ต้น,การบ้านทั่วไป
เป็นกันเอง เน้นความเข้าใจในเนื้อหา ฝึกทำโจทย์เยอะๆหลายระดับ การสอนและเนื้อหาที่สอนปรับได้ตามความต้องการของผู้เรียน