ติวเตอร์กุง

จุฬาลงกรณ์

กุง
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สายวิทย์ – คณิต
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์
ธุรกิจศึกษา
คณิต อังกฤษ ภาษาไทย การบ้านทั่วไป

ระดับ อนุบาล-ป.6

เน้นความเข้าใจ ทำแบบฝึกหัดเยอะๆ
1.วิชาเลขและอังกฤษ ระดับป.3 โรงเรียนโชคชัย

2.วิชาเลขและภาษาไทย ระดับป.2 โรงเรียนเซนต์จอห์น

3.วิชาเลข ระดับป.5 โรงเรียนอุดมศึกษา

ได้รับทุนเกียรตินิยม