ติวเตอร์ก้อย

จุฬาลงกรณ์

ก้อย
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สายวิทย์ – คณิต
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
จุฬาลงกรณ์
สัตวแพทยศาสตร์
3.00
ประถม ม.ต้น ม.ปลาย
สอนแบบปูพื้นฐานให้เข้าใจ