ติวเตอร์ช้าง

ธรรมศาสตร์

ช้าง
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สิรินธร
สายวิทย์ – คณิต
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ธรรมศาสตร์
แพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
1. คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ม.ต้น -ม.ปลาย แอดมิชชัน

2. ภาษาไทย สังคมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย แอดมิชชัน

เน้นการเรียนรู้จากพื้นฐานเป็นหลัก สอนให้นักเรียนเรียนด้วยตัวเองเป็น
1. ติวเตอร์วิทยาศาสตร์เตรียมทหาร ยุทธการติวเตอร์

2. ติวเตอร์ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี ที่สถาบัน BAKA School ฉะเชิงเทรา

3. ติวเตอร์ PAT 1 ที่สถาบัน BAKA School ฉะเชิงเทรา และตามโรงเรียนต่างๆ

กีฬา วอลเลย์บอล