ติวเตอร์ซอล

จุฬาลงกรณ์

Soil
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สายวิทย์ – คณิต
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิติศาสตร์
ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย , กฎหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย
สอนเนื้อหาให้เข้าใจ และบอกเทคนิคการจำอย่างง่าย เรียนแบบสนุกสนานเฮฮา แต่ได้เนื้อหาครบถ้วน
ติวเด็กสอบ admission วิชาภาษาไทย และสังคม

สอน Grammar ภาษาอังกฤษเด็กเตรียมฯ

แต่งกลอน, สอนพิเศษ