ติวเตอร์ดิว

ธรรมศาสตร์

ดิว
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ศรีสะเกษวิทยาลัย
สายศิลป์ – ภาษา
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ธรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
สังคมศึกษา ม.ต้น-ม.ปลาย ติวสอบเข้า ม.1, ม.4, O-NET(ได้ทั้งภาคภาษาไทย, EP, Bilingual, Inter)
มีความเป็นกันเองกับผู้เรียน มีหลักการสำคัญในการจำเนื้อหาที่เยอะและยาก

โดยใช้ Key Word สำคัญๆ มาถ่ายทอดให้แก่ผู้เรียนเพื่อให้จำเนื้อหาได้ง่ายและเข้าใจเป็นอย่างดี

1. เคยสอนน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแบบตัวต่อตัว ในการติววิชาสังคมศึกษาเพื่อสอบ เข้ามหาวิทยาลัย ในช่วงที่ยังเรียนอยู่ในระดับปริญญาตรีที่ ม.ธรรมศาสตร์

2. เคยสอนวิชาสังคมศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายที่ ร.ร. สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

3. ปัจจุบันรับสอนพิเศษแบบตัวต่อตัว กลุ่มย่อยในเขต กทม.และปริมณฑล และเป็นวิทยากรพิเศษในการติวสอบ O-NET ระดับชั้นม.3และ ม.6 วิชาสังคมศึกษาที่ ร.ร.ระดับมัธยมศึกษาในต่างจังหวัด