ติวเตอร์ตั้ม

เกษตรศาสตร์

ตั้ม
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
หนองแซงวิทยา
สายวิทย์ – คณิต
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รังสีประยุกต์และไอโซโทป
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประถมศึกษา ม.ต้น
อธิบายให้เข้าใจ พร้อมลุยโจทย์แบบฝึกหัด
แคลคูลัสคณิตศาสตร์ ป.5 ม.2

เคมีอินทรีย์

นักเรียนรางวัลพระราชทานรางวัลเยาวชนดีเด่นระดับอุดมศึกษา

ผลการเรียนดีเด่น 3 ปีซ้อน

สถานที่สอนม.เกษตร กรมป่าไม้ สะพานใหม่ รามอินทรา