ติวเตอร์ตุ๊กตา

จุฬาลงกรณ์

ตุ๊กตา
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ดาราสมุทรศรีราชา
สายวิทย์ – คณิต
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
การบัญชี
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา สอนได้ทุกระดับแต่ถ้าเป็นไปได้อยากเน้นเด็กเล็ก เพราะชอบอยู่กับเด็กเล็กมากกว่าอ่ะค่ะ
ทวนเนื้อหาวิชาเป็นบทๆ แล้วก็ช่วยเก็งข้อสอบ ติวข้อสอบ ให้ทำโจทย์อ่ะค่ะ
เคยสอนชีววิทยาให้น้องที่โรงเรียน เป็นการติวให้เขาข้ามรุ่น
เล่นไวโอลิน ร้องเพลง พูดอ่านเขียนภาษาจีนได้เล็กน้อย