ติวเตอร์นุ่น

ธรรมศาสตร์

นุ่น
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สิงคโปร์
สายวิทย์ – คณิต
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ธรรมศาสตร์
สิรินธร
วิศวะการจัดการ
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
มหิดล
บริหาร
อังกฤษ มัธยม,
ทำแบบฝึกหัด พร้อมยกตัวอย่าง
เคยสอน อังกฤษ ป.4, สอน SMART I โรงเรียน Tuitor แถว โชคชัย 4