ติวเตอร์น้อง

ศิลปากร

น้อง
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ชิโนรสวิทยาลัย
สายวิทย์ – คณิต
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ศิลปากร
ศึกษาศาสตร์
การสอนสังคมศึกษา
วิชา ภาษาไทย สังคม วิทย์ คณิต ป.1-ป.6

วิชาสังคม สอนได้ถึงระดับ ม.6 ติวเข้ามหาวิทยาลัย

เน้นเทคนิคในการจำ และฝึกให้น้องวิเคราะห์ข้อมูล
สอนสังคม ม.5 ที่โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

สอนสังคม ม.3 ม.4 โรงเรียนกุหลาบวิทยา

ติวเตอร์ ภาษาไทย สังคม วิทย์ ป.5,ป.6