ติวเตอร์น้ำตาล

พระจอมเกล้าลาดกระบัง

น้ำตาล
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
บด2
สายวิทย์ – คณิต
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
พระจอมเกล้าลาดกระบัง
วิศวฯ
แมคคาทรอนิกส์
คณิต ม.ต้น ม.ปลาย
สอนการบ้าน เพิ่มเติมด้วยชีส เอกสารประกอบการเรียน
สอนเด็กระดับประถม หนึ่งคน

สอนเด็กระดับมัธยมต้น ห้าคน

สอนเด็กระดับมัธยมปลาย สามคน

ด้านเกมส์ กีฬา ดนตรี