ติวเตอร์บิ๊ก

มหิดล

บิ๊ก
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สาธิตราชภัฏนครปฐม
สายวิทย์ – คณิต
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหิดล
วิศวกรรมศาสตร์
อุตาสาหการ
คณิตศาสตร์ ม.1-3 ,ป.4-6

วิทยาศาสตร์ ม.1-3,ป.4-6

มีเทคนิคลัด สลับกับ เนื้อหาตลอดเวลาการสอน
4 ปี ตั้งแต่เรียนอยู่ปี 1
สร้างบรรยากาศในการเรียนได้เป็นอย่างดี
ยินดีรับสอนในตอน หัวค่ำถ้าใกล้บ้าน

และในวันเสาร์-อาทิตย์ เต็มวัน