ติวเตอร์ปอ

จุฬาลงกรณ์

ปอ
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ชลกันยานุกูล
สายวิทย์ – คณิต
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สหเวชศาสตร์
กายภาพบำบัด
ชีวะ ม.1-ม.6ไทย สังคม ป.1-ม.6วิทยาศาสตร์ ป.1-ม.3
มีเอกสารที่สรุปเองทั้งหมด เน้นความเข้าใจ และมีข้อสอบให้ทำเพื่อเป็นการทดสอบ
สอนชีวะน้องม.6 เพื่อสอบตรงแพทย์ /ไทย-สังคม ม.ปลาย /สอนวิทย์น้องป.6 เพื่อสอบเข้าสวนกุหลาบ / สอนไทย สังคม ชีวะ น้องม. 3 รร.อัสสัมชัญบางรักเพื่อสอบเข้าเตรียมทหาร / ติวชีวะน้องม.5 รร.อำนวยศิลป์/ ติวไทย น้องม.2 รร.เซนต์หลุยส์และน้องม.4 รร.กรุงเทพคริสเตียน/ สอนไทย วิทยาศาสตร์ น้องป.5 11 คน (ติวเป็นกลุ่ม)/สังคม น้องม.2 รร.ศรีอยุธยา/ติวชีวะ น้องม.4 รร.หอวัง/ ติวชีวะน้องม.4 รร.อัสสัมชัญ บางรัก 2 คน
ชีววิทยาคะแนน top 10 ประเทศวิชาภาษาไทย ปี2552
สะดวกสอนตามแนว BTS/MRT