ติวเตอร์ปิ่น

เกษตรศาสตร์

ปิ่น
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
สายวิทย์ – คณิต
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
เกษตร
วิศวกรรม
อุสาหการ
ม.ต้น – ม.ปลาย
เข้าใจง่าย เป็นกันเอง
คณิต

ฟิสิกส์