ติวเตอร์ฝน

ธรรมศาสตร์

ฝน
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สาธิต ม.บูรพา
สายวิทย์ – คณิต
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ธรรมศาสตร์
รัฐศาสตร์
การระหว่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ สังคมทุกระดับ, รัสเซียพื้นฐาน, คณิต วิทย์ ประถม ม.ต้น
สบายๆ เน้นโจทย์เสริมเนื้อหา ถามนอกเวลาได้