ติวเตอร์ฝ้าย

จุฬาลงกรณ์

ฝ้าย
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สงวนหญิง
สายวิทย์ – คณิต
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์
วิทย์-เคมี
ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา1-5

เน้นการอธิบายที่สอดคล้องกับชีวิตประจำวันเพื่อความเข้าใจง่าย ชัดเจน เน้นการอธิบาย ทำโจทย์ ไม่เน้นคอร์สturbo
สอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป ม.ต้น

ชีววิทยา ม.4

มีความสามารถด้ารการพูด(เคยเข้าร่วมการประกวด การพูดดำเนินรายการ)

แข่งขันโครงงานคณิต วิทย์