ติวเตอร์พีช

ศรีนครินทรวิโรฒ

พีช
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
สายวิทย์ – คณิต
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา(กศ.บ.5ปี)
วิทยาศาสตร์ ประถม มัธยม

ชีววิทยา มัธยม มหาวิทยาลัย

สอนสนุก เฮฮา เน้นความเข้าใจ มีลักษณะที่เป็นกันเอง ทริปการจำต่างๆ มีเอกสารเป็นของตนเอง ทำเอง สอนแบบถามตอบ ใช้โนตบุ้ค มีข้อสอบให้ทำ นำไปใช้ได้จริง
ชีววิทยา ม.ปลาย ตามสถานที่ต่างๆและโรงเรียนตอนม้ธยม
วาดภาพ เต้น