ติวเตอร์พุทรา

จุฬาลงกรณ์

พุทรา
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีวิทยา (Mini English Program)
สายวิทย์ – คณิต
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
ชีววิทยา (CU-TEP 520 คะแนน)
อนุบาลถึงมัธยม
มีของเกมให้เด็กเล็กสอดแทรกสื่อการสอน
ภาษาอังกฤษ อนุบาล2inter, การบ้าน ม.1, วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย, อังกฤษ inter ป.3 และ ป.5