ติวเตอร์มน

จุฬาลงกรณ์

มน
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เตรียมอุดมศึกษา
สายศิลป์ – ภาษา
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อักษรศาสตร์
ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ ไทย จีน ป.1-ม.3
สอนแบบเป็นกันเอง ไม่เครียด เน้นความเข้าใจไม่ท่องจำ
-ติวอังกฤษเพื่อแข่งเพชรยอดมงกุฏระดับประถมปลาย

-สอนภาษาไทย อังกฤษ คณิต ป.5