ติวเตอร์มน

จุฬาลงกรณ์

มน
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
มาแตร์เดอี
สายวิทย์ – คณิต
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ทุกระดับชั้น
ทำโจทย์ ปูพื้นฐาน เน้นความเข้าใจ
ประมาณ 4 ปี