ติวเตอร์มิ้ง

เกษตรศาสตร์

มิ้ง
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
อุดรพิทยานุกูล
สายวิทย์ – คณิต
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
เกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
เคมี
เน้นเป็นกันเอง
คณิตศาสตร์ ม.3

ฟิสิกส์ ม.5