ติวเตอร์มุก

ธรรมศาสตร์

มุก
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เตรียมอุดมศึกษา
สายวิทย์ – คณิต
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
การบัญชี
วิชา เลข อังกฤษ ตั้งแต่ประถมศึกษาถึงมัธยมต้น
สอนเนื้อหาพร้อมยกตัวอย่างก่อนแล้วจึงให้หัดทำแบบฝึกหัดเอง หากทำไม่ได้ สงงสัยจะช่วยตอบคำถามให้
ตอนปี 1 เคยสอนเลขและอังกฤษ มัธยมต้น และสอนอังกฤษเตรียมสอบเข้าม.4 ที่โรงเรียนกวดวิชาแถวสามย่าน
ภาษาจีนกลาง