ติวเตอร์มุก

เกษตรศาสตร์

มุก
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
พระหฤทัยคอนแวนต์
สายวิทย์ – คณิต
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
เกษตรศาสตร์
อุตสาหกรรมเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
เกษตรศาสตร์
อุตสาหกรรมเกษตร
ระดับปริญญาเอก (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
คณิตศาสตร์ ประถม-มัธยมต้น

วิทยาศาสตร์ ประถม-มัธยมต้น

เน้นความเข้าใจของเด็ก เพิ่มเกรดระหว่างเรียน ฝึกฝนทักษะการคำนวณ
-คณิต ป.5 สาธิตม.เกษตร

-คณิต ม.3, ม.6 ร.ร.โพธิสาร

-คณิต ป.4, ม.1, ม.3 ร.ร.เซนคาเบรียล

-วิทยาศาสตร์ ม.2 ร.ร.หอวัง

สถานที่สะดวกสอน : บางพลัด บางกรวย ม.เกษตร ปิ่นเกล้า