ติวเตอร์ยุ้ย

จุฬาลงกรณ์

ยุ้ย
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
หอวัง
สายวิทย์ – คณิต
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทางภาพและเทคโนโลยีทางการพิมพ์
ประถม มัธยม
เน้นเข้าใจ
2 ปี