ติวเตอร์วิท

เกษตรศาสตร์

วิท
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เศรษฐบุตรบำเพ็ญ
สายวิทย์ – คณิต
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
เกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
เครื่องกล(นานาชาติ)
คณิต วิทยาศาตร์ มัธยมต้น-ปลาย
สอนโดยเน้นความเข้าใจเป็นหลัก

ไม่สอนแบบก้าวกระโดด ค่อยๆไปทีละสเตป

ประมาณ 2 ปี