ติวเตอร์วุ้นเส้น

มหิดล

วุ้นเส้น
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ราชินีบูรณะ
สายวิทย์ – คณิต
3.89
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหิดล
วิทยาศาสตร์
ฟู้ดเทค
วิทยาศาสตร์ทุกระดับชั้น
ขึ้นอยู่กับตัวผู้เรียน เพราะต้องปรับตัวเข้ากับเด็กแต่ละคน
-สอนน.ร.โรงเรียน มาแตร์เดอี ระดับชั้น ม.6 จำนวน 3 คน วิชา เคมี,ชีวะ,ฟิสิกส์(ent)

-สอนน.ร.โรงเรียน กวดวิชาnic1688 ระดับชั้น ม.ปลาย จำนวน 40 คน วิชา เคมี

-สอนน.ร.โรงเรียน ยอแซฟฯ ระดับชั้น ม.2 จำนวน 1 คน วิชา วิทย์ – คณิต ม.2

-สอนน.ร.โรงเรียน วัดไร่ขิงฯ ระดับชั้น ม.4 จำนวน 1 คน วิชา อังกฤษ-คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ม.ปลาย

-สอนน.ร.โรงเรียน อัสสัมชัญ ธนบุรี ระดับชั้น ม.3 จำนวน 1 คน วิชา คณิตศาสตร์(ติวสอบ)

-สอนน.ร.โรงเรียน อนุบาลนครปฐม ระดับชั้น ป.6 จำนวน 1 คน วิชา วิทย์ คณิต อังกฤษ

-สอนน.ร.โรงเรียน ฐานปัญญา ระดับชั้นม.1 จำนวน 1 คน วิชา วิทย์-คณิต-ภาษาอังกฤษ

-สอนน.ร.โรงเรียน ยอแซฟฯ ระดับชั้น ป.4 จำนวน 1 คน วิชา คณิต-อังกฤษ ป.4