ติวเตอร์สิน

เกษตรศาสตร์

สิน
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
หัวหิน
สายวิทย์ – คณิต
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
โยธา
คณิต ฟิสิกส์ ม.ต้น,ปลาย
เน้นความเข้าใจของผู้เรียน สนุก เเละนำไปประยุกต์ใช้
ประสบการณ์สอนมากกว่า 1ปี เคยสอนนักเรียนหลายโรงเรียน หลายระดับชั้น ผลงงานคือติวน้องสอบตรงได้วิศวไฟฟ้า บางมด สอนน้องโรงเรียนสาธิตเกษตร โรงเรียนเซนต์คาเบียล และโรงเรียนอื่นๆ ครับ