ติวเตอร์หญิง

ธรรมศาสตร์

เจเจ
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สายศิลป์ – คำนวณ
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ธรรมศาสตร์
SIIT
Engineering management
ภาษาอังกฤษ ม ปลาย และ ม ต้น
มีเกมส์ช่วยในสื่อการสอน
ภาษาอังกฤษ ม ปลาย

และสอนน้องสอบเข้า ม.4