ติวเตอร์หลิน

จุฬาลงกรณ์

หลิง
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ศรียานุสรณ์
สายวิทย์ – คณิต
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พาณิชยศาสตร์
บริหารธุรกิจ
คณิต ประถม ม.1-3 เตรียมสอบ
ตัวต่อตัว และ กลุ่ม
ภาษาอังกฤษ ม.5