ติวเตอร์ออม

ธรรมศาสตร์

ออม
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีวิทยา 2
สายศิลป์ – คำนวณ
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ธรรมศาสตร์
SIIT
Engineering Management
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
มหิดล
วิศวกรรมศาสตร์
ภาษาอังกฤษ อนุบาลจนถึงมัธยมปลาย
เน้นแบบฝึกหัด เสริมทักษะ ท้องศัพท์
– น้อง ม.5 โรงเรียนสตรีวิทยา

– น้อง ม.1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศน์สายไหม

– น้องม.4

– เคยสอนกวดวิชา ที่โรงเรียนกวดวิชา Genius Plus มา 2 ปี