ติวเตอร์อาร์ม

เกษตรศาสตร์

อาร์ม
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
บางกะปิ
สายวิทย์ – คณิต
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
เกษตรศาสตร์
อุตสาหกรรมเกษตร
เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
คณิตอนุบาล-ประถม วิทย์ทุกระดับ
สอนให้ง่ายต่อการจำเน้นความเข้าใจเป็นหลัก มีทริคให้น้องๆจำได้ง่าย
สอนที่ศูนย์คณิตศาสตร์one2one sakamoto ติวเลขสอบสสวท ติวสอบเข้าเตรียมอุดม ติวคณิตม.4ก่อนสอบ ติวชีววิทยาก่อนสอบ
สอนสนุก